logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Nyheter

Sex timmars arbetsdag, Delade turer & Rätt till heltid

6 timmars arbetsdag, delade turer och rätt till heltid är frågeställningar som diskuteras mycket just nu. För att fatta kloka beslut är det viktigt att veta vilka konsekvenser olika beslut medför, konsekvenser som ofta är komplexa och svåra att överblicka.

Aktuella frågeställningar

Schemagi kan här bidra med bland annat:

NULÄGESANALYSER av scheman för att veta förutsättningar inför förändring.
SIMULERING AV SCHEMAN med nya förutsättningar.
PROCESSKARTLÄGGNING av nuläge för att arbeta fram nyläge i schemaarbetet.

Schemagi är schemakonsulter som med vassa analyser och simuleringar i våra egenutvecklade optimeringsverktyg kan ta fram beslutsunderlag i strategiska frågor runt bemanning. Schemagi utgår från verkligheten och kan snabbt analysera och ta fram underlag som leder till insikt i flera olika lägen:

INFÖR BESLUT
-Utreda och se konsekvenser av olika alternativ.
VID GENOMFÖRANDE
-Få en second opinion på befintligt underlag.
-Vara externt stöd och drivande i genomförandefas.
EFTER GENOMFÖRANDE
-Uppföljning och utvärdering. Hur blev det?

 

 

Taggar: Insikt, Simulering, Styrning, Omsorg