Schemagi kvadrat meny  

 • schem

Vi gör det svåra enkelt

Säg ordet schema och många blir trötta i blicken av det svåra pusslandet. Vi gör det svåra enkelt eftersom vi är lite av nördar och därför heter vi Schemagi – schemaspecialisterna. Vi brinner för alla slags schemafrågor, från övergripande bemanningsstrategier för större organisationer till scheman för det mindre företaget.

 • Vässad Schemaläggning

  Case

  Vässad Schemaläggning av skift för förändrat produktionsbehov 

   

  En internationell aktör inom tryckeribranschen kontaktade oss då de hade stora utmaningar med att få till ett väl fungerande skiftschema på en av sina anläggningar i Sverige.

  Anläggningen var bemannad dygnet runt med sammanlagt ca 300 medarbetare. En utmaning i att skapa välfungerande scheman var att få ihop årsarbetstiden för samtliga medarbetare samtidigt som produktionen var igång under semesterperioden.

  Läs mer

 

 

 

 

Ett färdigt schema är ofta bara toppen av isberget.

Vi hjälper även till att lösa de utmaningar som finns under ytan.

Läs mer hur vi gör det.

 

pil