Schemagi kvadrat meny  

 • schem

Schemagi kontaktades av en privat aktör inom beteendepsykologi som under de senaste åren haft en snabb tillväxt. För de behandlingar som erbjöds fanns en överenskommen process men i och med ett stort patienttryck och med många nyanställda var det svårt att följa processen. Bland medarbetarna fanns viss frustration över situationen, med många inbokade besök och en tidbokning som man själv inte hade kontroll över samtidigt som det var stor variation mellan medarbetarna i vilken grad man följde den överenskomna processen. Ledningsgruppen tyckte inte att styrning och planering fungerade önskvärt och uttryckte det som att ”det blir hack i systemet”.

Schemagis uppdrag

För att förbättra situationen gjordes ett upplägg som genomfördes i följande steg.
1. Analys av befintlig data över behandlingar samt simuleringar över alternativa flöden för att skapa insikt om nuläget utifrån fakta
2. Workshops med ledning och nyckelpersoner för att identifiera rotorsaker och förslag på förbättringar
3. Workshop för all personal för ökad förståelse kring styrning och uppföljning


Effekter

Efter genomfört arbete går det att se följande effekter
- Ledningsgruppen fick förståelse för rotorsakerna och vad de behövde göra för att skapa bättre styrning och uppföljning.
- Samtliga medarbetare fick insikter och samsyn kring åtgärder för att förbättra patientflödet – åtgärder som skulle gynna både medarbetare och ledning.
- Både ledningsgrupp och medarbetare fick hög motivation att starta upp förbättringsarbete för att tydliggöra mål, standarder och få en förbättrad struktur på planering och genomförande av behandlingar.

 • Vässad Schemaläggning

  Case

  Vässad Schemaläggning av skift för förändrat produktionsbehov 

   

  En internationell aktör inom tryckeribranschen kontaktade oss då de hade stora utmaningar med att få till ett väl fungerande skiftschema på en av sina anläggningar i Sverige.

  Anläggningen var bemannad dygnet runt med sammanlagt ca 300 medarbetare. En utmaning i att skapa välfungerande scheman var att få ihop årsarbetstiden för samtliga medarbetare samtidigt som produktionen var igång under semesterperioden.

  Läs mer

 

 

 

 

Ett färdigt schema är ofta bara toppen av isberget.

Vi hjälper även till att lösa de utmaningar som finns under ytan.

Läs mer hur vi gör det.

 

pil