Schemagi kvadrat meny  

Trots att det blir allt fler anställda inom hälso- och sjukvården ökar ändå bemanningsproblemen.
Lena Micko (S), ordförande för SKL. Foto: Rickard L Eriksson/SKL

Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt som en följd av flyktingkrisen samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge. Detta klarläggs i höstens ”Ekonomirapporten” som presenterats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL konstaterar i ekonomirapporten att bemanningsproblemen har lett till stängda vårdplatser, inställda operationer, växande köer och ökade kostnader för bemanningsföretag. Som förklaring till problemen anger de bland annat:

  • Ökad sjukfrånvaro under de senaste åren.
  • Generationsväxling med ökade kostnader för omställning, inskolning och handledning när äldre och erfarna ska ersättas av yngre.
  • Resurserna utnyttjas dåligt. Förbättringar behövs när det gäller schemaläggning, bemannings- och produktionsplanering, användning av medicinska resurser och samarbete mellan olika enheter.
  • Brist på nytänkande. Arbetssätten anpassas inte till de möjligheter som finns när det gäller ny teknik (e-hälsa).

– Ökade krav inom vård, skola och omsorg samt stora investeringsbehov gör att landsting, regioner och kommuner står inför stora utmaningar. Skatteunderlaget räcker inte för att möta detta. Om stora skattehöjningar ska undvikas behöver de fortsätta att effektivisera sina verksamheter, förändra arbetssätt och tillämpa ny kunskap och teknik, anser Lena Micko.

Läs SKL:s ekonomirapport

Taggar: Bemanningsproblem, Omsorg, Sjukvård

Aktuellt

Tillsammans med Helseplan Nysam anordnar vi två konferenser om hälsosamma scheman

Från scheman till hälsosamma scheman
– med hållbarhet

Save the date: 21 okt 2020

Helseplan Nysam och Schemagi bjuder in till vårdavdelningsforum.

Läs inbjudan

Acceptans för hälsosamma scheman
- hur når vi dit?

Save the date: 22 okt 2020

Vi välkomnar dig som är verksam inom HR till en inspirerande heldag om hälsosamma scheman.

Läs inbjudan

 

 

 

 

Ett färdigt schema är ofta bara toppen av isberget.

Vi hjälper även till att lösa de utmaningar som finns under ytan.

Läs mer hur vi gör det.

 

pil