Skip to main content

Vi genomför faktabaserade analyser av scheman utifrån flera olika perspektiv.

En analys fungerar ofta som ett expertutlåtande, benchmarking eller beslutsunderlag inför en schemaförändring. Det kan belysa enskilda aspekter som t ex attraktiv arbetsgivare, hälsa, bemanningskapacitet, lag- och avtalsefterlevnad – eller ge en samlad bild av helheten.

Värdet var för oss i första hand att det blev en opartisk redovisning, schema kan verkligen vara ett hett ämne ibland! Nyttan har också varit att detta går att använda i diskussionen kring rätt till heltid och nödvändigheten med poolturer.
– Eva Lotta Lindskog, Socialchef

Analysutmaningen är att skapa en helhetsbild och belysa alla konsekvenser. Det är viktigt att förstå förutsättningar och utmaningar kring ett schema innan val av lösning sker. Återkoppling av analysen sker därför på ett pedagogiskt sätt med diskussion kring resultaten för att bidra till en ökad kunskap och insikt hos dig som kund.

Exempel på parametrar en analys kan besvara: 

  • Följer schemat lagar och avtal?
  • Har schemat över- eller underbemanning?
  • Följer schemat rådande forskning utifrån hälsa?
  • Hur ser fördelning av obekväma pass ut?