Schemagi kvadrat meny  

Case

Schemaanalys inför borttagande av delade turer i Norrköpings kommun

Detta innefattade schemateknisk analys av befintligt schema, framtagning av lösningar och testscheman samt workshop/utbildning tillsammans med enhetschefer. Utifrån resultat från analyserna lades nya scheman. 

 

Nkpg delade turer