Schemagi kvadrat meny  

Tekniska Verken
Region Ostergotland
MAX IV
Svenskhandel
Norrköping Airport
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Migrationsverket
Strukton Rail AB
AniCura
Bilprovningen
Bris
Capio
Cepheid
Holmen Paper
Kronfågel
Lunds kommun
Region Skåne
Gothenburg RORO Terminal
Sector Alarm
Täby Kommun

Case

Schemaanalys inför borttagande av delade turer i Norrköpings kommun

Detta innefattade schemateknisk analys av befintligt schema, framtagning av lösningar och testscheman samt workshop/utbildning tillsammans med enhetschefer. Utifrån resultat från analyserna lades nya scheman. 

 

Nkpg delade turer