Schemagi kvadrat meny  

Case

Schemastyrning i vården

Den 2-3 april kommer Schemagi åter igen hålla i utbildningen Schemastyrning i vården. En mycket uppskattad utbildning som syftar till att förbättra din schemaplaneringsprocess med rätt styrning.

Som ansvarig chef har du ett stort ansvar för att säkerställa att din verksamhets schemaplanering uppnår rätt kvalitet, att ekonomin är i balans och att medarbetarna har hälsosamma arbetstider som inte bryter mot lagar och avtal. Dessutom ska verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande tillgodoses. Har du rätt verktyg för en effektiv schemaplaneringsprocess?

Lär dig mer om:

  • Att utgå från verksamhetens uppdrag
  • Effektiva schemamodeller och hur de tillämpas
  • Hur man som chef styr schemaläggningen
  • Bemanningsbehov och beräkningar
  • Hälsosamma scheman
  • Regelverk, aktuella lagar och avtal

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för schemaläggande verksamhet i vården. Syftet är att du ska få fördjupa din kunskap inom styrning av scheman.

För mer information och anmälan, gå vidare till Tekonologisk Institut.

Ange bokningskoden Talare10 så erhåller du 10% rabatt på aktuellt pris.

Taggar: Styrning, Seminarium/Event, Utbildning