Schemagi kvadrat meny  

Case

Nulägesanalys med extra fokus på dygns- och veckovila enligt Arbetstidslagen

Den aktuella kunden har flera boenden med omsorgsverksamhet. Kunden vände sig till Schemagi med behovet av att få kunskap om nuvarande scheman för två boenden följde krav på dygns- och veckovila enligt Arbetstidslagen (ATL). Man önskade också att berörda chefer skulle få kunskap om dygns- och veckovila för att i fortsättningen själva kunna hantera schemajusteringar.

En nulägesanalys gjordes som omfattade följande punkter:

  • Kontroll av befintligt schema utifrån ATLs krav på dygns- och veckovila.
  • Kapacitetsanalys (jämförelser mellan behovet och tillgänglig tid d.v.s. hur mycket över/underbemanning som finns i schemat och när denna ligger).
  • Schemakvalitet på enskilda rader t.ex. dagar i rad, enstaka pass.
  • Fördelning av pass t.ex. antal helgpass, kvällspass, fredagskvällar.

Schemagi höll en workshop där resultatet från analysen presenterades och vissa förslag och schemajusteringar kunde ske direkt i workshopen. För kunden innebar uppdraget nya insikter och också kunskap så att man själv kunde arbeta vidare med sin schemaläggning och då vara trygga i att man följer ATLs krav på dygns- och veckovila.

 

Analys som visar faktisk bemanning i relation till bemanningsmål.
Gbg bemanning

 

 Illustration av analysen som visar hur dyngsvilan följs.
Gbg dygnsvila

Taggar: Insikt, Omsorg