Schemagi kvadrat meny  

Simulering

Konsekvenser av höjd grundbemanning och inga delade turer

Sommaren 2015 fattades ett regeringsbeslut om möjligheten att få stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. I Kristinehamns kommun blev ett boende aktuellt. Schemagi anlitades för att tydliggöra de konsekvenser som förändringarna skulle få i schemat.

Läs mer

Nulägesanalys & Nylägesanalys på sjukhus

På en sjukhusklinik hade man under de senaste åren tvingats stänga vårdplatser beroende på brist på vårdpersonal. Flera olika åtgärder för att förbättra situationen hade föreslagits men flera visade sig svåra att genomföra.

Läs mer