Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia meny  

Taktik

Styrning och överblick genom förbättrad schemaprocess

En nationell privat vårdaktör med flera affärsområden upplevde schemaproblem på en enhet. Enheten tillhörde ett affärsområde med 7 verksamheter spridda i Sverige.

Läs mer