Schemagi kvadrat meny  

Taktik

Styrning och överblick genom förbättrad schemaprocess

En nationell privat vårdaktör med flera affärsområden upplevde schemaproblem på en enhet. Enheten tillhörde ett affärsområde med 7 verksamheter spridda i Sverige.

Läs mer