Schemagi kvadrat meny  

Tekniska Verken
Region Ostergotland
MAX IV
Svenskhandel
Norrköping Airport
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Migrationsverket
Strukton Rail AB
AniCura
Bilprovningen
Bris
Capio
Cepheid
Holmen Paper
Kronfågel
Lunds kommun
Region Skåne
Gothenburg RORO Terminal
Sector Alarm
Täby Kommun

Case

Nulägesanalys med extra fokus på dygns- och veckovila enligt Arbetstidslagen

En nulägesanalys gjordes som omfattade följande punkter:

  • Kontroll av befintligt schema utifrån ATLs krav på dygns- och veckovila.
  • Kapacitetsanalys (jämförelser mellan behovet och tillgänglig tid d.v.s. hur mycket över/underbemanning som finns i schemat och när denna ligger).
  • Schemakvalitet på enskilda rader t.ex. dagar i rad, enstaka pass.
  • Fördelning av pass t.ex. antal helgpass, kvällspass, fredagskvällar.

Schemagi höll en workshop där resultatet från analysen presenterades och vissa förslag och schemajusteringar kunde ske direkt i workshopen. För kunden innebar uppdraget nya insikter och också kunskap så att man själv kunde arbeta vidare med sin schemaläggning och då vara trygga i att man följer ATLs krav på dygns- och veckovila.

 

Analys som visar faktisk bemanning i relation till bemanningsmål.
Gbg bemanning

 

 Illustration av analysen som visar hur dyngsvilan följs.
Gbg dygnsvila