Schemagi kvadrat meny  

Case

Nulägesanalys med extra fokus på dygns- och veckovila enligt Arbetstidslagen

En nulägesanalys gjordes som omfattade följande punkter:

  • Kontroll av befintligt schema utifrån ATLs krav på dygns- och veckovila.
  • Kapacitetsanalys (jämförelser mellan behovet och tillgänglig tid d.v.s. hur mycket över/underbemanning som finns i schemat och när denna ligger).
  • Schemakvalitet på enskilda rader t.ex. dagar i rad, enstaka pass.
  • Fördelning av pass t.ex. antal helgpass, kvällspass, fredagskvällar.

Schemagi höll en workshop där resultatet från analysen presenterades och vissa förslag och schemajusteringar kunde ske direkt i workshopen. För kunden innebar uppdraget nya insikter och också kunskap så att man själv kunde arbeta vidare med sin schemaläggning och då vara trygga i att man följer ATLs krav på dygns- och veckovila.

 

Analys som visar faktisk bemanning i relation till bemanningsmål.
Gbg bemanning

 

 Illustration av analysen som visar hur dyngsvilan följs.
Gbg dygnsvila