Schemagi kvadrat meny  

Tekniska Verken
Region Ostergotland
MAX IV
Svenskhandel
Norrköping Airport
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Migrationsverket
Strukton Rail AB
AniCura
Bilprovningen
Bris
Capio
Cepheid
Holmen Paper
Kronfågel
Lunds kommun
Region Skåne
Gothenburg RORO Terminal
Sector Alarm
Täby Kommun

Case

Konsekvenser av höjd grundbemanning och inga delade turer

Följande förändringar planerades:

  • Höjd grundbemanning, framförallt på helgerna
  • Utökning av schemalagda mötestillfällen
  • Mer aktivitetstid och tid för kontaktmannaskap

I samband med dessa förändringar beslutades även att de delade turerna skulle tas bort. 

Konsekvenserna beskrev både utökning av antalet personer och konsekvenser i resurstid. (Rätt till heltid gör att det kan bli tid i schemat som inte behövs för att täcka aktuell avdelnings behov, denna tid blir då resurstid.) Resultatet från uppdraget presenterades för det aktuella boendet och Socialnämnden.

 

Värdet var för oss i första hand att det blev en opartisk redovisning, schema kan verkligen vara ett hett ämne ibland! Nyttan har också varit att detta går att använda i diskussionen kring rätt till heltid och nödvändigheten med poolturer. 

Eva Lotta Lindskog, Socialchef, Kristinehamns kommun.