Schemagi kvadrat meny  

Case

Konsekvenser av höjd grundbemanning och inga delade turer

Följande förändringar planerades:

  • Höjd grundbemanning, framförallt på helgerna
  • Utökning av schemalagda mötestillfällen
  • Mer aktivitetstid och tid för kontaktmannaskap

I samband med dessa förändringar beslutades även att de delade turerna skulle tas bort. 

Konsekvenserna beskrev både utökning av antalet personer och konsekvenser i resurstid. (Rätt till heltid gör att det kan bli tid i schemat som inte behövs för att täcka aktuell avdelnings behov, denna tid blir då resurstid.) Resultatet från uppdraget presenterades för det aktuella boendet och Socialnämnden.

 

Värdet var för oss i första hand att det blev en opartisk redovisning, schema kan verkligen vara ett hett ämne ibland! Nyttan har också varit att detta går att använda i diskussionen kring rätt till heltid och nödvändigheten med poolturer. 

Eva Lotta Lindskog, Socialchef, Kristinehamns kommun.