Schemagi kvadrat meny  

Implementera

Schemaanalys inför borttagande av delade turer i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun beslutade 2014 att inga delade turer skulle finnas i scheman för omsorgen. För att hitta lösningar på detta samt för att tydliggöra konsekvenser av olika val utfördes analyser på många enheter. 

Läs mer