Schemagi kvadrat meny  

Implementera

Förändrad schemaläggning på vårdenhet

Att lägga arbetsscheman inom vård och omsorg är både komplicerat och tidskrävande. Framförallt när det handlar om enheter som behöver bemanning dygnet runt. Det har vi på Schemagi tagit fasta på när vi utvecklat våra tjänster kopplade till schemaläggning. Söder om Stockholm finns en av de vårdenheter som tagit hjälp i sin schemaläggning med goda resultat.

Läs mer

Schemaanalys inför borttagande av delade turer i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun beslutade 2014 att inga delade turer skulle finnas i scheman för omsorgen. För att hitta lösningar på detta samt för att tydliggöra konsekvenser av olika val utfördes analyser på många enheter. 

Läs mer