Schemagi kvadrat meny  

Case

Schemaanalys inför borttagande av delade turer i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun beslutade 2014 att inga delade turer skulle finnas i scheman för omsorgen. För att hitta lösningar på detta samt för att tydliggöra konsekvenser av olika val utfördes analyser på många enheter. 

Detta innefattade schemateknisk analys av befintligt schema, framtagning av lösningar och testscheman samt workshop/utbildning tillsammans med enhetschefer. Utifrån resultat från analyserna lades nya scheman. 

 

Nkpg delade turer

Taggar: Schemaläggning, Insikt, Implementering, Omsorg