Schemagi kvadrat meny  

Case

Förändrad schemaläggning på vårdenhet

Att lägga arbetsscheman inom vård och omsorg är både komplicerat och tidskrävande. Framförallt när det handlar om enheter som behöver bemanning dygnet runt. Det har vi på Schemagi tagit fasta på när vi utvecklat våra tjänster kopplade till schemaläggning. Söder om Stockholm finns en av de vårdenheter som tagit hjälp i sin schemaläggning med goda resultat.

Totalt arbetar på enheten ett 60-tal sjuksköterskor med avancerad vård i hemmet, ofta i livets slutskede. Ett jobb som kräver höga kvalifikationer. Målet var att frigöra tid för sköterskorna att göra annat. Personliga scheman som ändå är anpassade efter verksamheten. Sedan ett par år tillbaka köper de in tjänster från Schemagi och är mycket nöjda.

Kvalitetsmål, önskemål och lagar
Den ansvariga chefen är, som andra enhetschefer, ansvarig för att bemanningsmål såväl som kvalitetsmål uppfylls så att patienterna får den bästa vården. Samtidigt ska hänsyn tas till medarbetarnas önskemål om ledighet och arbetstidslagen. Schemaläggningen var tidigare både tidskrävande och många gånger svår att få ihop. Dessutom hände det att hon fick klagomål från medarbetare som inte var nöjda.

Idag fungerar allt mycket smidigare. Visserligen var det en uppstartsperiod för att anpassa utifrån enhetens specifika förutsättningar och önskemål. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Men nu är allt på plats och medarbetarna var nöjda med sitt senaste schema.
 
Schemaboken
För att säkerställa att verksamhetens bemannings- och kvalitetsmål uppfylls i första hand skapades en schemabok. I schemaboken specificeras vilka regler som behöver uppfyllas – hur många personer måste arbeta varje pass, hur många helger ska man arbeta, hur många personer behövs för att täcka in alla arbetspass, m.m. Därefter kommer medarbetarnas personliga önskemål. Något som är en viktig del för att attrahera personal.

I Stockholm är det brist på sjuksköterskor – då kan det vara svårt att rekrytera och det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Den här vårdenheten har lyckats väl – Schemagi är någonting de nämner vid intervjuer och ett sätt att stärka sig ytterligare för att vara attraktiva.

Taggar: Implementering, Sjukvård