Schemagi kvadrat meny  

Case

Schemaläggning för HVB-hem utifrån bemanningskrav och personals önskemål

Bakgrund

Schemagi blev kontaktade av ett HVB-hem i södra Sverige där chefen utifrån sin personals önskemål om ledighet la ett nytt schema var 6:e vecka. Detta var en process som ansågs ta mycket tid och att det aldrig blev riktigt bra utifrån verksamhetens behov. Enheten önskade därför få hjälp med att gå ifrån periodschema och istället ta fram ett fast schema där prio var att täcka bemanning och uppfylla ATL (Arbetstidslagen) men samtidigt se över möjlighet att uppfylla personalens önskemål om ledighet.


Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan enheten och Schemagi skedde i tre steg:
1. Genomgång av förutsättningar
Per telefon stämdes följande punkter av:

  • Personalstyrka
  • Bemanningsbehov
  • Önskemål från personal
  • Upplägg av pass
  • Ev kollektivavtal

2. Avstämning med fokus på passupplägg utifrån ATL
Första steget var att ta fram vilka pass som bäst mötte ATL och samtidigt passade för enhetens förutsättningar. Alternativ för passupplägg gicks igenom på telefonmöte.

3. Presentation av schema
Schema togs fram och presenterades för enheten. Schemat uppfyllde önskemål om

  • bemanningen täckt
  • ATL uppfylld
  • personalens önskemål i största möjliga mån uppfyllda
    (De fall då personalens önskemål inte kunde uppfyllas var då de kom i konflikt med ATL.)

Schemat levererades i excel där ändringar kunde göras fortsättningsvis av enheten själv och där få stöd i att se hur bemanningen påverkas vid förändringar.

Värde för kunden

För denna kund var det inga möten på plats utan all kontakt skedde per telefon. Ett uppdrag som krävde förhållandevis lite tid men samtidigt gav följande värde:
• Insikter kring ATL och vad det ger för konsekvenser i schemat.
• Leverans av schema i Excel.