Schemagi kvadrat meny  

Schemaläggning - Schemagi - Smart bemaningstyrning och schemaläggning

Experter på schemaläggning

Att lägga personalscheman är tidskrävande och utgår vanligen från personalens önskemål. Resultatet är ofta en ojämn bemanning vilket leder till att personalen upplever att de tidvis är underbemannade. Detta medför övertidsuttag, hyrpersonal eller stängda vård- & omsorgsplatser trots att

...

Inga delade turer i schemat

Vilka lösningar för att få bort de delade turerna finns och vilka konsekvenser får de olika alternativen för din verksamhet? Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Nu finns möjligheten att på ett enkelt sätt få

...

Låt oss räkna på ert sommarschema

Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Schemagi visar vad som är möjligt utifrån just era förutsättningar. Ni får ett grovt simulerat schema som blir grunden för ert fortsatta schemaarbete.

Schema för HVB-hem

Många HVB-hem står nu inför utmaningen att hantera ett ökat behov som innebär utökning eller förändring av verksamheten. Förändringar som oundvikligen påverkar schemat. Ofta finns begränsat med tid eller erfarenhet för att

...

Sköterskeschemaläggning

Elina Rönnberg publicerade under våren 2012 sin avhandling: Contributions within Two Topics in Integer Programming: Nurse scheduling and Column Generation.

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet är ett kunskapscentrum inom området stressreaktioner och hälsa. Institutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Åkerstedt, Ingre och

...