Schemagi kvadrat meny  

Sjukvård - Schemagi - Smart bemaningstyrning och schemaläggning

6 timmars arbetsdag – vilka blir konsekvenserna?

6-timmars arbetsdag, delade turer eller rätt till heltid. Viktiga och komplicerade frågor som just nu diskuteras hos många vårdgivare, omsorgsaktörer, politiker och debattörer runt om i landet.

Låt oss räkna på ert sommarschema

Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Schemagi visar vad som är möjligt utifrån just era förutsättningar. Ni får ett grovt simulerat schema som blir grunden för ert fortsatta schemaarbete.

Nulägesanalys & Nylägesanalys på sjukhus

På en sjukhusklinik hade man under de senaste åren tvingats stänga vårdplatser beroende på brist på vårdpersonal. Flera olika åtgärder för att förbättra situationen hade föreslagits men flera visade sig svåra att

...

Seminarium: Att använda schema som strategiskt verktyg

I början av juni arrangerade Schemagi ett mycket uppskattat seminarium i Norrköping på temat: Att använda schema som strategiskt verktyg. Seminariet riktade sig till chefer och HR-personal inom vården.

Sköterskeschemaläggning

Elina Rönnberg publicerade under våren 2012 sin avhandling: Contributions within Two Topics in Integer Programming: Nurse scheduling and Column Generation.

Workshop - Optimerad schemaplanering

I samband med Conductives populära konferens Röntgen: optimerad produktionsplanering kommer Schemagi att anordna en workshop kring optimerad schemaplanering. Workshopen hålls den 9 juni i Stockholm och kommer att ledas av Andreas Käll och Filippa

...