logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia meny  

 • Har ni en produktionsprocess i perfekt harmoni?
              Har ni en produktionsprocess i perfekt harmoni

  Klicka här för att läsa mer om hur 
  Schemagi hjälper företag med arbetssätt 
  och verktyg för en stärkt kontroll av 
  tidsplanering och resursutnyttjande. 

   

   

 • Tillsammans med marknadsledande kompetens

  Ledningsbolaget och Schemagi  erbjuder
  specialister inom produktions- och kapacitetsplanering,
  bemannings- och schemastyrning såväl som ledningsstöd.

  Detta är vi ensamma om.

  Läs mer på ledningsbolaget.se

  Ledningsbolaget liggande neg

 • Vi möjliggör smart bemanningsstyrning

   

  Vi möjliggör smart
  bemanningsstyrning

          

   

       

  Med vassa analyser och simuleringar i egenutvecklade
  optimeringsverktyg skapar vi beslutsunderlag i
  strategiska frågor kring bemanning

     

   

   

 • VÅRA TJÄNSTER

  Vi är verksamhetskonsulter som med vassa analyser och simuleringar i våra egenutvecklade optimeringsverktyg kan ta fram beslutsunderlag i strategiska frågor runt bemanning och planering. Vi agerar ofta som strategisk och stöttande partner för att bistå verksamheter och chefer att effektivisera styrningen av både bemanning och scheman.
  Rötterna till Schemagi finns inom optimeringslära vid Matematiska Institutionen på Linköpings universitet. Forskning ledde till utveckling av flera unika verktyg för schemaoptimering och schemaanalyser. För att också kunna erbjuda ett större helhetsperspektiv har Schemagi, som ett naturligt steg i utvecklingen, gått samman med Ledningsbolaget. Att med utgångspunkt i kundens behov kunna erbjuda verksamhetsutveckling inom produktions-, och resursplanering, samt i dess närliggande områden.
  Vad vi gör beskrivs bäst av verkliga uppdrag. Välj ett område till vänster eller läs våra case.

   

 • Analyser och beslutsunderlag

  Många organisationer ser ett stort värde av att ur sina scheman kunna få ut statistik för när över- och underkapacitet inträffar, vilka typer av kompetenser som saknas, samt vilka ”hälsorisker” och avtalsbrott som finns. Faktabaserade analyser skapar insikt om nuläget och blir ofta värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag för framtiden.

  Förutom analyser av befintligt schema kan det även handla om att göra simuleringar och beräkningar. Vi genomför även konsekvensanalyser, schematekniska såväl som kostnadskalkyler. Något som är mycket användbart i samband med specifika utredningar om t.ex. utökning av vårdplatser, delade turer, önskad sysselsättningsgrad eller andra förändringar i verksamheten.

  Simulering vid förändring av antal vårdplatser

   

  Läs mer

 • Stöd i genomförande av förändringar

  Förändringar i bemanning, planerings- och schemaprocess innebär också ett förändringsarbete. Ofta ett större och mer omfattande arbete än vad verksamheten kanske först tror.

  För att börja i "rätt ände" och underlätta förändringsarbetet erbjuder vi stöd under hela resan. Från att beräkna bemanningsbehovet, skapa förutsättningar och regler, schemaläggning till den operativa bemanningsstyrningen. Våra konsulter kan gå in som projektledare, workshopledare, utbildare, inspiratörer, coacher eller mer i en expertroll i förändringsprojekt.

  Nedan bild är ett generellt exempel från hur en bemannings- och schemaprocess kan se ut. Oavsett verksamhet och område så har våra konsulter ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt kunna möta kundens behov.

  Bemannings och schemaprocess detaljerad

  • Processkartläggningar
  • Schemabok
  • Utbildningar och workshops

  Läs mer

 • Skapa scheman

  Att lägga scheman för personalens arbetstider är ofta både komplicerat och tidskrävande. Framförallt när det handlar om enheter som behöver bemanning dygnet runt. Det har vi på Schemagi tagit fasta på när vi utvecklat våra verktyg och vår expertis. Vi är ett stöd i förändringsarbetet med att lägga scheman så att befintliga resurser fördelas på ett sätt som är optimalt för verksamheten. Samtidigt ska scheman ta hänsyn till lagar, avtal, kompetens, hälsoaspekter och individuella önskemål. Detta görs möjligt genom våra unika framforskade optimeringsverktyg.

  Schemagi har erfarenhet av scheman från många olika branscher, bl.a. handel, livsmedelsproduktion, energi, underhåll, HVB samt vård- och omsorg. 

  Läs mer

 • Tids- och resursplanering

  Alla organisationer vill uppnå rätt balans mellan tillgångar och efterfrågan så att effektivitet och konkurrensförmåga kan främjas på bästa sätt. Att samordna organisationens mål och planeringsprocesser är en viktig del i detta. En annan förutsättning för att ta kontroll över resursutnyttjandet är att organisationen, i någon form, arbetar med tid som nyckeltal. Tid ska därför nyttjas effektivt till de saker som tillför värde i verksamheten.

  Schemagi erbjuder hjälp med arbetssätt och verktyg för en stärkt kontroll av tidsplanering och resursutnyttjande. Förutom våra egna konsulter, med erfarenheter från en rad olika branscher, arbetar vi även med ett stort nätverk för att kunna bemanna all inkommande uppdrag med rätt mix av kompetenser. Vi kan hjälpa till inför beslut, som resurs vid förändringsarbete, eller genom att leda utbildningar och workshops.

  Schemagi hjalper foretag lista 

   Läs mer