logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Nyheter

Workshop - Optimerad schemaplanering

I samband med Conductives populära konferens Röntgen: optimerad produktionsplanering kommer Schemagi att anordna en workshop kring optimerad schemaplanering. Workshopen hålls den 9 juni i Stockholm och kommer att ledas av Andreas Käll och Filippa Anderén från Schemagi.

Attraktiva scheman som möter behoven

Att skapa långsiktigt hållbara scheman med tillräcklig flexibilitet för att möta det akuta patientbehovet är en utmaning i sig. I kombination med den resursbrist som råder inom röntgen ökar komplexiteten markant, vilket ställer högre krav på dig. Med rätt metoder för schemaplanering & styrning kan du dock åstadkomma märkbara förbättringar i din röntgenverksamhet på kort tid.

Lösningar utifrån din verksamhets förutsättningar

På denna interaktiva workshop får du ta del av metoder och lösningar för hur du styr schemat för din röntgenverksamhet med utgångspunkt i behov och med hänsyn till kapacitet. Utöver fördjupad teori och konkreta övningar får du ta del av ett aktuellt exempel från en röntgenverksamhet, och du får även möjlighet att diskutera dina mest aktuella utmaningar med experter inom schemaplanering.

Vi kommer att belysa & diskutera:

  • De vanligaste orsakerna till icke fungerande scheman
  • Hur du skapar långsiktigt hållbara & ändamålsenliga scheman
  • Förbättra schemaplaneringsprocessen med rätt styrning
  • Resursplanera utifrån din verksamhets förutsättningar & kapacitet
  • Balansera verksamhetens behov med personalens önskemål

För anmälan och mer info gå till Conductive

Conductive 

Taggar: Seminarium/Event, Sjukvård