Schemagi kvadrat meny  

Schemakonsultföretaget Schemagi AB och hälso- och sjukvårdskonsultföretaget Ledningsbolaget i Skandinavien AB slår samman sina styrkor. Målsättningen är att höja kvalitén och optimera resurserna inom framtidens sjukvård. Bolaget kommer verka under namnet Ledningsbolaget AB. 

 

prm webb okt

– Vi tar ett nytt grepp inom svensk hälso- och sjukvård. Med våra gemensamma kompetenser kan vi gå från ord till handling genom hela processen – från politiska beställningar till vem som gör vad och när, säger Lena Lyckenvik, vd för Schemagi AB.

– Hälso- och sjukvården i Sverige står inför stora och spännande utmaningar när kraven bli högre från samhället, patienter och medarbetare. Vårt fokus är att säkra vårdens kvalitet och ändamålsenlighet genom verksamhetsstyrning och ledningsstöd som blir till nytta för kunden, säger Jan Thorling, tidigare styrelseordförande för Ledningsbolaget i Skandinavien AB. 

Bolaget kommer förutom tjänster mot hälso- och sjukvård även fortsatt att erbjuda tjänster inom andra branscher, till exempel beredskap, drift och omsorg.

Schemagi är ledande inom schema- och bemanningsstyrning och har stor erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag i strategiska frågor runt bemanningsfrågor inom flera branscher med fokus på hälso- och sjukvården. 

Ledningsbolaget har över 20 års erfarenhet av branschen och tillsammans med Schemagi erbjuder man nu ett helhetsstöd till ledningsfunktioner i privat och offentlig hälso- och sjukvård som ökar förmågan till att strategiskt och operativt leda och styra verksamheterna, planera bemanningen och lägga resurseffektiva scheman.

Taggar: Skrivet om Schemagi

Aktuellt

Tillsammans med Helseplan Nysam anordnar vi två konferenser om hälsosamma scheman

Från scheman till hälsosamma scheman
– med hållbarhet

Save the date: 21 okt 2020

Helseplan Nysam och Schemagi bjuder in till vårdavdelningsforum.

Läs inbjudan

Acceptans för hälsosamma scheman
- hur når vi dit?

Save the date: 22 okt 2020

Vi välkomnar dig som är verksam inom HR till en inspirerande heldag om hälsosamma scheman.

Läs inbjudan

 

 

 

 

Ett färdigt schema är ofta bara toppen av isberget.

Vi hjälper även till att lösa de utmaningar som finns under ytan.

Läs mer hur vi gör det.

 

pil