logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Nyheter

Seminarium: Schema och bemanningsstyrning

Onsdagen den 21 oktober arrangerade Schemagi i samarbete med Propia ett seminarium i Norrköping. Seminariet riktade sig främst till HR-personal och verksamhetschefer inom statliga verk och myndigheter. Temat för dagen var Schema och bemanningsstyrning.

Läs mer

Dramatiskt läge för kommuner och landsting

Trots att det blir allt fler anställda inom hälso- och sjukvården ökar ändå bemanningsproblemen.

Läs mer

Schemagi på plats under Socialchefsdagarna

Den 30 september till 2 oktober finns Schemagi på plats i Norrköping för Socialchefsdagarna 2015. 

Läs mer

Seminarium: Att använda schema som strategiskt verktyg

I början av juni arrangerade Schemagi ett mycket uppskattat seminarium i Norrköping på temat: Att använda schema som strategiskt verktyg. Seminariet riktade sig till chefer och HR-personal inom vården.

Läs mer

6 timmars arbetsdag – vilka blir konsekvenserna?

6-timmars arbetsdag, delade turer eller rätt till heltid. Viktiga och komplicerade frågor som just nu diskuteras hos många vårdgivare, omsorgsaktörer, politiker och debattörer runt om i landet.

Läs mer

Låt oss räkna på ert sommarschema

Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Schemagi visar vad som är möjligt utifrån just era förutsättningar. Ni får ett grovt simulerat schema som blir grunden för ert fortsatta schemaarbete.

Läs mer

Inga delade turer i schemat

Vilka lösningar för att få bort de delade turerna finns och vilka konsekvenser får de olika alternativen för din verksamhet? Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Nu finns möjligheten att på ett enkelt sätt få hjälp i arbetet med att få bort de delade turerna.

Läs mer

Sköterskeschemaläggning

Elina Rönnberg publicerade under våren 2012 sin avhandling: Contributions within Two Topics in Integer Programming: Nurse scheduling and Column Generation.

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet är ett kunskapscentrum inom området stressreaktioner och hälsa. Institutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Åkerstedt, Ingre och Kecklind publicerade nyligen rapporten: Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman.

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet

Föreliggande rapport sammanfattar aktuell forskning kring arbetstider, hälsa och säkerhet och är en handbok om skiftarbete, hälsorisker och förebyggande motåtgärder. Rapporten baseras på Stressforskningsrapport nr 299 (2001) men har uppdaterats med forskningsresultat som publicerats mellan år 2000 och 2009. Den sammanfattar även en pågaende studie av verksamhetsanpassade arbetstider inom sjukvården där personalen till viss del kan välja sina arbetstider (inom ramen för vad verksamheten medger).

Arbetstider, hälsa och säkerhet [1]