logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia meny  

Nyheter

Podcast om schemaläggning som strategisk fråga

Vårdportalen Wacano har intervjuat Schemagis Andreas Käll om schemaläggning som en strategisk fråga.

Läs mer

Schema för HVB-hem

Många HVB-hem står nu inför utmaningen att hantera ett ökat behov som innebär utökning eller förändring av verksamheten. Förändringar som oundvikligen påverkar schemat. Ofta finns begränsat med tid eller erfarenhet för att driva igenom nödvändiga schemaförändringar.

Läs mer

Sex timmars arbetsdag, Delade turer & Rätt till heltid

6 timmars arbetsdag, delade turer och rätt till heltid är frågeställningar som diskuteras mycket just nu. För att fatta kloka beslut är det viktigt att veta vilka konsekvenser olika beslut medför, konsekvenser som ofta är komplexa och svåra att överblicka.

Läs mer

Schemagi uppmärksammas på Breakit

På sin entreprenörsresa genom Sverige skriver Breakit idag om Schemagi.

Läs mer

Seminarium: Schema och bemanningsstyrning

Onsdagen den 21 oktober arrangerade Schemagi i samarbete med Propia ett seminarium i Norrköping. Seminariet riktade sig främst till HR-personal och verksamhetschefer inom statliga verk och myndigheter. Temat för dagen var Schema och bemanningsstyrning.

Läs mer

Dramatiskt läge för kommuner och landsting

Trots att det blir allt fler anställda inom hälso- och sjukvården ökar ändå bemanningsproblemen.

Läs mer

Schemagi på plats under Socialchefsdagarna

Den 30 september till 2 oktober finns Schemagi på plats i Norrköping för Socialchefsdagarna 2015. 

Läs mer

Seminarium: Att använda schema som strategiskt verktyg

I början av juni arrangerade Schemagi ett mycket uppskattat seminarium i Norrköping på temat: Att använda schema som strategiskt verktyg. Seminariet riktade sig till chefer och HR-personal inom vården.

Läs mer

6 timmars arbetsdag – vilka blir konsekvenserna?

6-timmars arbetsdag, delade turer eller rätt till heltid. Viktiga och komplicerade frågor som just nu diskuteras hos många vårdgivare, omsorgsaktörer, politiker och debattörer runt om i landet.

Läs mer

Låt oss räkna på ert sommarschema

Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Schemagi visar vad som är möjligt utifrån just era förutsättningar. Ni får ett grovt simulerat schema som blir grunden för ert fortsatta schemaarbete.

Läs mer