logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia meny  

Nyheter

Inga delade turer i schemat

Vilka lösningar för att få bort de delade turerna finns och vilka konsekvenser får de olika alternativen för din verksamhet? Dra nytta av Schemagis expertkompetens inom schemaläggning. Nu finns möjligheten att på ett enkelt sätt få hjälp i arbetet med att få bort de delade turerna.

Läs mer

Sköterskeschemaläggning

Elina Rönnberg publicerade under våren 2012 sin avhandling: Contributions within Two Topics in Integer Programming: Nurse scheduling and Column Generation.

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet är ett kunskapscentrum inom området stressreaktioner och hälsa. Institutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Åkerstedt, Ingre och Kecklind publicerade nyligen rapporten: Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman.

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet

Föreliggande rapport sammanfattar aktuell forskning kring arbetstider, hälsa och säkerhet och är en handbok om skiftarbete, hälsorisker och förebyggande motåtgärder. Rapporten baseras på Stressforskningsrapport nr 299 (2001) men har uppdaterats med forskningsresultat som publicerats mellan år 2000 och 2009. Den sammanfattar även en pågaende studie av verksamhetsanpassade arbetstider inom sjukvården där personalen till viss del kan välja sina arbetstider (inom ramen för vad verksamheten medger).

Arbetstider, hälsa och säkerhet [1]