logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Vår forskning

Rötterna till Schemagi, som är en del av Ledningsbolaget, finns i forskarvärlden genom ett forskningsprojekt inom optimeringslära som påbörjades 2006 vid Matematiska Institutionen vid Linköpings Universitet.

Forskning ledde till utveckling av flera unika verktyg för schemaoptimering och schemaanalyser. Dessa verktyg används idag bland annat för avancerade bemanningsberäkningar, simuleringar och framtagning av scheman.

Forskarna och tillika grundare av Schemagi är fortfarande aktiva i den akademiska världen men bidrar till bolagets utveckling genom engagemang på olika sätt.

Idag har vi många olika kompetenser och arbetar mot fler branscher än enbart vård vilket driver vår utveckling framåt inom bemanningsstyrning kopplat till schema.

För att kunna lösa den komplexa utmaning som schemaläggning av vård- och omsorgspersonal innebär krävs en kombination av djup kompetens inom optimeringslära och lika djup kunskap i vad som är avgörande när en enhet schemalägger sin verksamhet.