logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Våra tjänster

Vi är verksamhetskonsulter som med vassa analyser och simuleringar i våra egenutvecklade optimeringsverktyg kan ta fram beslutsunderlag i strategiska frågor runt bemanning och planering. Vi agerar ofta som strategisk och stöttande partner för att bistå verksamheter och chefer att effektivisera styrningen av både bemanning och scheman.

Rötterna till Schemagi finns inom optimeringslära vid Matematiska Institutionen på Linköpings universitet. Forskning ledde till utveckling av flera unika verktyg för schemaoptimering och schemaanalyser. För att också kunna erbjuda ett större helhetsperspektiv har Schemagi, som ett naturligt steg i utvecklingen, gått samman med Ledningsbolaget. Att med utgångspunkt i kundens behov kunna erbjuda verksamhetsutveckling inom produktions-, och resursplanering, samt i dess närliggande områden.

Vad vi gör beskrivs bäst av verkliga uppdrag. Välj ett område nedan eller läs våra case.

Analyser och beslutsunderlag

Stöd i genomförande av förändringar

Skapa scheman

Tids- och kapacitetsplanering