logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia meny  

Excelverktyg

För att bedriva ett kontinuerligt och framgångsrikt arbete med produktionsplanering krävs systemstöd. När en verksamhet har unika behov som inte täcks av befintliga system så kan Schemagi bygga kundspecifika Excel-verktyg som effektiva komplement. Verktyg som bidrar till att skapa en förståelse för vilka komponenter som är avgörande för att skapa en verksamhet med framförhållning, god kontroll och möjlighet till uppföljning.