logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Schemastyrningsbok

Genom att sammanställa den information som påverkar schemat i ett styrningsdokument benämnt Schemastyrningsbok får verksamheten en samlad helhetsbild av schemastyrningsarbetet. Från inledande schemaanalyser och förutsättningar till beslutade vägval och slutgiltigt regelverk vid schemaläggning. Schemastyrningsboken är ett uppskattat hjälpmedel av såväl chefer som medarbetare för att skapa struktur och förståelse kring verksamhetens schemaläggning på både kort och lång sikt. En schemastyrningsbok kan även fungera som ett stöd vid exempelvis förhandlingar, förankringsarbete, personalförändringar, eller liknande situationer.