Skip to main content

Om Schemagi

Företaget grundades 2010 utifrån optimeringsforskning vid Linköpings Universitet och är idag en del av Fenixkoncernen. Koncernen ägs av grundarna, privata investerare, personal, Almi och LiU Invest.

Schemagi är ett konsultbolag med fokus på schemaförändringar. Vi bistår våra kunder med våra tre tjänster expertstöd, analys och schemaläggning. Med hjälp av våra egenutvecklade optimeringsverktyg, sin kompetens och erfarenhet arbetar våra konsulter dedikerat med schemafrågor dagligen.

Vi har vår bas i Linköping men har glädjen att kunna hjälpa kunder med komplexa schemafrågor över hela Sverige. Våra kunder finns inom såväl det offentliga som privata, från små företag med en handfull medarbetare till stora internationella organisationer.

Vi har genom åren hjälpt hundratals organisationer med schemaförändringar som har berört tusentals medarbetare.