Schemagi kvadrat meny  

Kort om Schemagi

  • Grundades 2011 av Elina Rönnberg & Torbjörn Larsson via sin optimeringsforskning vid Linköpings universitet.
  • Med forskningen som bas utvecklades unika verktyg för optimering av schemaläggning. 
  • Vid starten var vi en schemafabrik med fokus på kunder inom vård och omsorg.
  • Under de första årens utvecklingsfas lär vi oss mycket och 2016 tar vi nästa steg i vår utveckling. Vi monterar ner vår ”fabrik” för att istället utveckla specialistkompetenser inom schemaläggning.
  • 2016 förvärvades också Ledningsbolaget och nu kan vi tillsammans erbjuda våra kunder inom hälso- och sjukvårdsbranschen ett unikt stöd inom bemanningsstrategi.
  • Vi breddar vårt erbjudande och börjar arbeta mot alla branscher där det finns en form av bemanning som kräver schemaläggning.
  • Idag är vår bas fortfarande i Linköping och vi har glädjen att hjälpa kunder med komplexa schemafrågor över hela Sverige.