Skip to main content

Våra konsulter kan skapa nya personalscheman till din verksamhet.

Vi skapar scheman oberoende av vilket eventuellt schemasystem ni använder. Schemaläggning är oftast ett komplicerat och tidskrävande pussel med oändliga resultat som följd. Våra konsulter tar stöd i våra egenutvecklade optimeringsverktyg för att effektivt leverera det schema som är rätt för just din verksamhet.

Schemagi var en bra coach och partner i projektet som gjorde ett fantastiskt arbete! Med deras hjälp lyckades vi identifiera och implementera nya lösningar på komplexa utmaningar i verksamheten och det hade aldrig blivit så bra utan dem!
– Oscar Hallinder, Project Manager

På resans gång involveras du i flera steg under schemaläggningen för att säkerställa förväntningar och önskemål. Våra konsulter har erfarenheter från en mängd olika branscher och kan därför bidra med kreativa lösningar på svåra utmaningar. Allt i samråd med dig som kund.

Exempel på olika sorters schemaläggning vi arbetar med:

  • Fast rullande schema
  • ISP - Individuell schemaplanering
  • Skiftschema
  • Årsschema