Schemagi kvadrat meny  

Scenarios & vägval

Scenarios & vägval syftar till att skapa ett strukturerat schemastyrningsarbete som sparar tid och lotsar verksamheten fram till ett nytt schema. Ett schema kan sättas ihop i en nästan oändlig uppsjö av varianter och för att effektivt komma vidare så stöttar Schemagi med pedagogik och processtänk. Schemagi presenterar tänkbara scenarios och vägval som verksamheten behöver ta ställning till och fatta medvetna beslut om. Exempelvis kan det röra sig om scenarios kring kostnad, personalgrupp och arbetsmönster.

Ur schemastyrningsarbete hjälper vi till att skapa ett regelverk för schemaläggning. Att skapa ett regelverk vet vi av erfarenhet många gånger är krångligt men med vår expertis samt framforskade optimeringsverktyg kan vi på ett enkelt, effektivt och pedagogiskt sätt ta fram och visa på olika scenarios och sedermera vägval för dig som kund, att ta ställning till.

Att arbeta utifrån ett strukturerat arbetssätt i sitt schemastyrningsarbete krävs för att fram ett nytt schema. Vi vet också att det ofta är tidsödande för verksamheten att lägga de resurser som krävs för att nå de resultat man vill uppnå. Schemagi är därför er partner i detta och hjälper er att styra ert schemaarbete i rätt riktning mot ett färdigt schema.

Du som vill läsa om Schemaläggning, gör detta under Våra tjänster i menyn.

Om du är mer intresserad av Scenarios & Vägval, tveka inte att ta en kontakt eller ta del av våra referenscase!