Skip to main content

Digital Schemautbildning

Schemagi erbjuder en digital schemautbildning med målsättningen att deltagaren ska få grundläggande kunskap kring schema. Utbildningen är uppdelad i sex kapitel med underliggande avsnitt. Avsnitten består av föreläsningar, fördjupad information och övningar. Det finns även arbetsmallar att ta del av.

Utbildningens innehåll:

”Utbildningen ger en bra grund och precis det som cheferna behöver - för det arbete och den förståelse som krävs kring schema i verksamheten. Vi på Bemanningscentrum blev stärkta i att vi arbetar rätt men det gav även nya tankar.”

Louise Lidman, Bemanningschef Kristinehamns kommun

Frågor & Svar

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig främst till chef eller schemaläggare i en kommunal verksamhet som kräver schemaläggning.

Hur många måste man vara?

Antal deltagare är flexibelt, vi hittar en lösning som passar er. Det kan handla om allt från en punktinsats för ett fåtal nyckelpersoner till en bredare insats för till exempel alla chefer.

Hur lång tid har vi tillgång till utbildningen?

Ni avgör! För att genomföra utbildningen men även vid behov kunna återvända och reflektera rekommenderar vi minst en månad.

Behöver utbildningen göras i en sittning?

Nej, fokus är lärande i egen takt. Utbildningen är uppbygg i många men korta kapitel och ger därmed möjlighet att pausa vid behov för att därefter återvända när det passar.

Hur lång tid tar utbildningen?

Tidsåtgången för utbildningen varierar beroende på förkunskaperna hos deltagarna. Generellt kan det vara bra att avsätta ca 8 timmar totalt.

Vad kostar det?

Priset beror på antal deltagare samt hur länge ni önskar tillgång till utbildningen. Hör av dig så hittar vi ett upplägg för er.

Vad behöver jag för att gå utbildningen?

Det enda som behövs är en dator, padda eller mobil samt ett schemaintresse.