Skip to main content

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) som gäller för alla kommuner och regioner är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv i vissa delar. Arbetsgivar- och fackliga parter har därför kommit överens om att skärpa kollektivavtalets regler avseende dygnsvila i syfte att värna individernas skydd och säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2023.

Läs mer: Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023 | SKR

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er möta längre dygnsvila i ert schema!

Kontakta oss