Skip to main content

Vi analyserar dygnsvilan i ditt schema

Har du koll på hur det ser ut med dygnsvilan i ditt schema och hur de nya reglerna påverkar?

Med en analys från Schemagi säkerställer du att er verksamhet efterlever lagar och avtal samt värnar om medarbetarnas arbetsmiljö. Analysen genomförs med hjälp av egenutvecklade optimeringsverktyg i kombination med våra konsulters schemaexpertis.

I analysen av dygnsvila ingår:

 • Bästa dygnsbryt för er verksamhet

 • Identifiering av brott mot 9h

 • Identifiering av brott mot 11h

 • Identifiering av antal brott på individnivå

 • Identifiering av schemalagda passkombinationer som skapar brott mot dygnsvila

 • Identifiering av potentiella passkombinationer som kan skapa brott mot dygnsvila

 • Presentation av analys

Kan kompletteras med:

 • Veckovila

 • Hälsoanalys

Det vi behöver från er:

 • Aktuellt schema

 • Nuvarande dygnsbryt

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er möta längre dygnsvila i ert schema!

Kontakta oss