Skip to main content

Vi hjälper till att anpassa ditt schema

Behöver du justera ditt schema för att möta de nya reglerna?

En anpassning till de nya reglerna kan innebära allt från mindre justeringar i schemat till att hela strukturen behöver arbetas om. Oavsett vad som krävs har vi på Schemagi erfarenheten och kompetensen att hjälpa er verksamhet till ett nytt schema – som möter 11 timmars dygnsvila.

Exempel på delar av schemat som kan behöva justeras:

  • Passlängder

  • Passkombinationer

  • Individuella dygnsbryt

  • Passföljder

  • Helgmönster

  • Delade turer/Långpass


Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er möta längre dygnsvila i ert schema

Kontakta oss