Skip to main content
  • Crane Currency

Förändrad skiftschemaläggning för att möta produktionsbehovet

Crane Currency, en internationell aktör inom tryckeribranschen, kontaktade Schemagi då de hade utmaningar med att få till ett väl fungerande skiftschema på en av sina anläggningar i Sverige. Anläggningen var bemannad dygnet runt med sammanlagt ca 300 medarbetare. För att få en god framförhållning i produktionen var det önskvärt med schema på årsbasis för två avdelningar.  

Crane Currency

Verksamhetsområde
Tryckeri

Tjänster
• Schemaläggning
• Analys

Vårt uppdrag

En utmaning i att skapa välfungerande scheman var att få ihop årsarbetstiden för samtliga medarbetare samtidigt som produktionen var igång under semesterperioden. Samt att anpassa lämplig tid för underhållsstopp utifrån produktionsbehov. 

Dessa scheman skulle även givetvis ta hänsyn till verksamhetens övriga krav, avtal samt gällande ATL-regler. Schemagi, som är specialister inom schemaläggning, erbjöd sig att utifrån verksamhetens behov och information lägga scheman som uppfyllde ovanstående. 

Effekter

Färdiga scheman från Schemagi implementerades i verksamheten vilket ledde till att verksamhetens produktionsbehov av att flytta underhållsstoppet från sommaren till hösten var möjligt. Samtidigt som personalens rätt till sommarsemester kunde uppfyllas.

Fler case...