Skip to main content
  • NKT

NKT

NKT har kantats av ständig innovation inom kabellösningar, som utgör grundstrukturen i dagens samhälle. Från de första glödlamporna till megawattprojekt med förnybar energi har NKT varit en pålitlig partner för global kraftförsörjning. Den teknologiska utvecklingen har ökat kraven på kablar och ledningar, men NKT har mött detta behov genom starkt engagemang för utveckling. Denna drivkraft har resulterat i världsinnovationer, vilket har gjort NKT till en välrenommerad leverantör över hela världen.

NKT

Verksamhetsområde
Industri

Tjänst:
• Schemaläggning

”Med en stor lyhördhet, snabb förståelse för vår situation, höga kompetens och ett effektivt arbetssätt har Schemagi lyckats upprätta flera alternativ till scheman och skiftformer. Det innebär att vi hanterar ett högre orderläge med en bibehållen kapacitet även under semesterperioden. Detta samtidigt som utrymme finns för kompetensutveckling och värdeskapande möten.”

Andreas Christenson, HR Business Partner

Vårt uppdrag

NKT stod inför en kraftig expansion av verksamheten för att möta en ökad efterfrågan på marknaden. Vid den tiden hade verksamheten över 1 300 anställda i Karlskrona, varav cirka 500 var kollektivanställda. Dessa arbetade då i 5-skift, men med ökad kapacitet behövde en förändring genomföras gällande schemaläggningen. Framför allt var det semesterperioden som behövde hanteras på ett annat sätt eftersom det inte var möjligt att ersätta ordinarie personal med vikarier samtidigt som verksamheten inte kunde stanna av under sommaren. Det var mycket angeläget att nå fram till en ny lösning så fort som möjligt.

Effekter

För att möta verksamhetens ökande behov utökades skiftlagen från 5 skiftlag till 6 skiftlag. Denna förändring hade en direkt påverkan både på grundschemat och semesterschemat. Därav skapades olika scenarier för att noggrant kunna bedöma hur varje alternativ påverkade produktivitet, personalens arbetsbelastning och eventuella logistiska utmaningar under semestertiden. Detta tillvägagångssätt tillät NKT att välja den bäst lämpade lösningen för att hantera semesterperioden och samtidigt upprätthålla en stabil och produktiv arbetsmiljö. En dryg månad efter initiala kontakter var såväl årsschema som semester schema färdigställda och förankrade i verksamheten.

Fler case...