Skip to main content

HUMANA Second Hand

HUMANA
Second Hand

Humana Second Hand erbjuder ett utvalt klädsortiment baserat på rådande och kommande trender, för att göra det enkelt för konsumenter att välja hållbart mode framför fast fashion. Verksamheten genererar överskott genom försäljning i fyra butiker och online. Överskottet från försäljningen går till de utvecklingsprojekt Humana Sverige stödjer i Afrika.

HUMANA Second Hand

Verksamhetsområde
Detaljhandel

Tjänster:
• Nulägesanalys
• Utbildning
• Coachning

Vårt uppdrag

Ett behov hade identifierats av att öka butikschefernas kunskaper inom schema och bemanning. Initialt fanns ett behov av att relativt omgående hjälpa cheferna att tänka strukturerat utifrån bemanningsbehov snarare än utifrån tillgänglig personal. Uppdraget bestod av nulägesanalys, utbildning och coachning.

Effekter

Efter en heldag med utbildning och efterföljande coachning på veckobasis kunde färdiga scheman tas fram för respektive butik grundat i verksamhetens behov. Butikscheferna fick ökad förståelse för hur omsättning, verksamhetsspecifika arbetsuppgifter, bemanning och schema hänger ihop som en helhet. Schemagi utvecklade även ett verksamhetsspecifikt verktyg som ett stöd för butikscheferna och övrig ledning.

Fler case...