Skip to main content
  • Tekniska verken

Tekniska verken

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar deras kunders vardag. Som en del av deras arbete sköter Tekniska verken, på uppdrag av Linköpings kommun, insamling och hantering av avfall från medborgare och verksamheter i Linköpings kommun. Detta innefattar, förutom hämtning av hushållsavfall, även trädgårdsavfallstippar, återvinningscentraler, insamling av farligt avfall och elavfall.

Tekniska verken

Verksamhetsområde
Avfallshantering

Tjänster:
• Analys
• Schemaläggning

"Schemagi hjälpte oss att göra nya scheman när vi skulle ändra öppettiderna på våra tre Återvinningscentraler. Vi önskade ett schema som fungerar bra ur ett arbetsgivareperspektiv, men även är bra ur ett personalperspektiv.

Det här lyckades schemagi få till väldigt bra, och alla är nöjda. Det är inget vi hade kunnat göra själva. De har full koll på arbetstidslagen med vilotider och andra parametrar att ta hänsyn till. Vilket kändes väldig skönt."

Kjell Österskog, Avdelningschef.

Vårt uppdrag

Återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma i Linköping har vid kontakttillfället öppet måndag-lördag. Tekniska verken tog kontakt med Schemagi för att undersöka möjligheterna att förlänga öppettiderna samt schemalägga söndagar och därmed kunna hålla öppet på återvinningscentralerna varje dag.

Schemagi tog fram varierande scenarion för de olika återvinningscentralerna med avseende till personalstyrka, bemanning och öppettider. Därefter sållades scenariona efter lämplighet och i tät dialog med Tekniska Verken tog ett slutgiltigt alternativ fram för varje återvinningsstation.

Effekter

Tack vare Schemagis hjälp kunde Tekniska verken:

  • Ta del av en lösning de inte sett själva innan kontakt med Schemagi.
  • Hålla återvinningscentralerna öppna måndag-söndag.
  • Införa nya, längre, öppetider.
  • Nå önskade mål med färre medarbetare än beräknat.

Fler case...