Skip to main content
  • Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad

Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad

Kungliga Svenska balettskolan har format morgondagens elitdansare sedan 1981. De erbjuder Sveriges enda professionella yrkesdansarutbildning inom grund- och gymnasieskola. Skolan med tillhörande elevhem är en del av Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad.

Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad

Verksamhetsområde
Utbildning

Tjänster:
• Schemaläggning

”Vi har fått positiv återkoppling från fackliga parter om att deras medlemmar uppskattat utfört arbete med det nya schemat. Tack så mycket Schemagi för ert professionella stöd och den goda kommunikationen.

Cecilia Horneman, HR-konsult

Vårt uppdrag

Schemagi kontaktades för att skapa en ny schemalösning för elevhemmet som tidigare följt Bilaga J, men som behövde anpassa sig till de skärpta direktiven kring dygnsvila.

Elevhemmet är bemannat dygnet runt med en jour under nattetid och personalen består av sex boendestödjare och en föreståndare.

Schemagis uppdrag var att skapa en ny schemalösning som uppfyller de generella jourbestämmelserna i Allmänna bestämmelser och samtidigt möjliggör en effektiv och laglig arbetsorganisation för personalen på elevhemmet.

Effekter

Utfallet av uppdraget innefattade utforskning av olika scenarier och lösningar för att hantera både jour och vaken natt, med fokus på att förstå alternativens möjligheter och konsekvenser.

Efter att dessa alternativ utvärderats, inleddes arbetet med att integrera det nya schemat med sommarperioden, där hänsyn togs till semestertjänsternas påverkan på schemaläggningen.

Slutresultatet blev en heltäckande lösning där elevhemmet nu har både ett rullande schema och ett sommarschema på plats.