Skip to main content
  • Previdensia

Previdensia

Previdensia finns till för att hjälpa familjer där svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och social beteendeproblematik förekommer.

Med målet att kunna erbjuda stöd kopplat till de unika behov och förutsättningar som varje familj har, anpassas insatser på ett flexibelt och nytänkande sätt – med stöd av upparbetade och fungerande metoder.

Detta för att uppfylla ambitionen om att hjälpa till där det verkliga behovet finns och skapa hållbar förändring.

Previdensia

Verksamhetsområde
Behandlingshem

Tjänster:
• Schemaläggning

”Schemagi utformade snabbt ett schema som har mottagit mycket positiv feedback från vårt team. Vi tackar återigen för er hjälp och för ett schema som uppskattas av alla.”

Lars Kullbrandt, Verksamhetschef

Vårt uppdrag

Previdensia befann sig mitt i implementeringen av ett kollektivavtal och stod inför en utmaning med att utforma nya scheman som skulle uppfylla kommande krav. Eftersom processen redan var på god väg, var det viktigt att snabbt ta fram ett schema som passade verksamhetens behov, medarbetarnas önskemål och de specifika kraven i kollektivavtalet.

Effekter

Genom en snabb analys av verksamhetens förutsättningar och de kommande kraven i kollektivavtalet, samarbetade vi med Previdensia för att skapa ett nytt schema som uppfyller både de aktuella behoven och de framtida kollektivavtalskraven. Ett schema som personalgruppen var väldigt positiva till.

Fler case...