Skip to main content

Kronfågel

Svensk kyckling när den är som bäst

Kronfågel är Sveriges marknadsledare inom kyckling med flera stora varumärken. Företaget är en del av koncernen Scandi Standard som är den ledande producenten inom kyckling i Norden. Kronfågels gårdar föder upp sina kycklingar enligt världens strängaste regelverk och inte sällan så återfinns uppfödarna nära produktionsanläggningarna.

Kronfågel

Verksamhetsområde
Livsmedel

Tjänster:
• Schemaläggning
• Expertstöd

"Schemagi var en bra coach och partner i projektet som gjorde ett fantastiskt arbete! Med deras hjälp lyckades vi identifiera och implementera nya lösningar på komplexa utmaningar i verksamheten och det hade aldrig blivit så bra utan dem!"

Oscar Hallinder, Project Manager.

Vårt uppdrag

I produktionsanläggningen i Valla fanns ett behov av utökad drift för att möta kundernas ökande efterfrågan.

Kronfågel såg att den högre produktionstakten ställde nya tekniska krav på anläggningen, samt att denna förändring också skulle innebära organisatoriska utmaningar. Ett projekt startades med delmål att hitta en bra bemanningslösning inom ramarna för kvalitet, personalens arbetsmiljö, samt verksamhetens ekonomi.

Schemagis roll var att stötta projektet med expertkunskaper på denna förändringsresa. Initialt togs flera olika potentiella schemascenarion fram för att inte för tidigt stänga några dörrar. Efter noggrant övervägande mellan olika alternativ så gick projektet vidare och till slut förhandlades det nya schemat med facklig part.

Effekter

Tack vare Schemagis hjälp kunde Kronfågel:

  • Säkerställa att projektet som helhet nådde goda resultat
  • En kreativ schemalösning som Kronfågel förmodligen inte själva hade kommit fram till
  • Bra underlag inför förhandling av nya scheman
  • Utbildning för produktionsledare i schema och schemaverktyg

Fler case...