Skip to main content
  • Strängnäs Kommun

Strängnäs Kommun

Vid kontakt hade Strängnäs kommun behov av att skapa ökad förståelse och bygga kunskap kring schema och dess effekter. Framförallt kopplat till 11h dygnsvila och olika längder på nattpass. Detta för att kunna etablera en schemastyrning med förankring i verksamheten.
För att bistå i detta har Strängnäs kommun tagit del av Schemagis digitala schemautbildning. Utbildningen erbjuder en grundlig genomgång av schemaläggningens olika aspekter. Genom filmer och interaktiva moduler har deltagarna erhållit en djupare förståelse kring bland annat 11h dygnsvila.

Strängnäs Kommun

Verksamhetsområde
Hemtjänst/Särskilt boende

Tjänster:
• Analys
• Expert
• Schemaläggning
• Digital schemautbildning

Vårt uppdrag

Strängnäs Kommun arbetade utefter ISP-scheman när de nya direktiven (2023) om dygnsvila kommunicerades från SKR. Därigenom fanns ett intresse inom kommunen att utveckla en strategi för 11h dygnsvila samt övergripande bättre hälsa och hållbarhet utifrån ett schemaperspektiv. Uppdraget genomfördes i 3 etapper:

  • Schemaanalys
  • Utbildning och workshops
  • Schemastyrning

Effekter

Genom analys av befintliga scheman samt omkringliggande verktyg som bemanningshandbok, kollektivavtal etc. skapades en uppfattning om det dagliga arbetet i verksamheten och dess utmaningar. Denna kunskap användes sedan för att rekommendera ett nytt tillvägagångssätt inom schemastyrningen anpassat efter de nya reglerna. Parallellt med detta tog Strängnäs kommun del av Schemagis digitala schemautbildning och därigenom tillförde samt säkerställde schemaläggningskompetens inom verksamheten.

Är du också intresserad av att lära dig mer kring schema och dess effekter?

Gå Schemagi's digitala schemautbildning och få med dig grundläggande kunskaper kring schema!

Mer information

Fler case...