Skip to main content
  • Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för stöd och service till personer med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. Förvaltning stod inför ett enormt förändringsarbete med fokus på att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt hantera ett budgetunderskott.

Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad

Verksamhetsområde
Stöd och service

Tjänster:
• Expertstöd

”Det är inte många gånger jag under mina snart 15 år som HR-chef har träffat på konsulter som är så agila som Schemagi visade sig vara. Många bitar har ramlat på plats tack vare Schemagis bidrag till vår organisation.”

Urban Funck, HR-chef Funktionsstödsförvaltningen Malmö Stad

Vårt uppdrag

Ett omfattande analysarbete i form av behovsbedömningar för brukare var genomfört. Analysen visade vilket behov verksamheten hade i form av antal årsarbetare för att möta verksamhetens behov och budget. Något som krävde förändrat arbetssätt och styrning. Schemagis uppdrag var att stötta förvaltningen i schema- och bemanningsfrågor i denna förändringsprocess. Det handlade bland annat om att:

  • Utveckla förvaltningsövergripande bemanningsprinciper
  • Skapa förståelse och samsyn kring schemautmaningar inom organisationen
  • Bistå i arbetet med att omvandla årsarbetare till bemanning i schema
  • Ge input kring nya bemanningslösningar i form av bemanningsteam

Effekter

En avgörande del i uppdraget var att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara komplexa schemafrågor inom organisationen utifrån olika perspektiv, för de som haft ett behov av en ökad förståelse. Detta har lett till en struktur och framdrift i förändringsarbetet som involverat väldigt många intressenter. Förvaltningens ekonomi har förbättrats sedan samarbetet inleddes. Det är många insatser som har gjorts men de delar som Schemagi har varit engagerade i har bidragit till att ekonomin går åt rätt håll.